برای برداشت ارز از آذر تتر ابتدا برروی گزینه برداشت ارز  مورد نظر کلیک میکنیم .

در این مرحله شبکه انتقال ارز را انتخاب و مقدار ارز را وارد میکنیم سپس آدرس کیف پول مقصد را وارد میکنیم.و اگر کیف پولتون دارای تگ باشد وارد، درغیراینصورت تیک کیف پول من دارای تگ نمیباشد را میزنیم.و در مرحله آخر روی ثبت درخواست کلیک میکنیم . عملیت برداشت با موفقیت انجام شد .